Open Posities:

 

29-4 / 9u00: OPEN LONG EURUSD FUTURE @ 1.0880

24-4 / 15u00: OPEN LONG BOBL FUTURE @ 135.33